Βιτρίνες

Βιτρίνα αναψυκτικων

Βιτρίνα αναψυκτικων

Βιτρίνα επιτραπέζια

Βιτρίνα επιτραπέζια θερμενόμενη

Βιτρίνα καταψύξεως

Βιτρίνα παγωτού

Βιτρίνα Self-service

Βιτρίνα όρθια 

θερμενόμενη

Βιτρίνα αναψυκτικων

Βιτρίνα κάτω από πάγκο

Βιτρίνα επιτραπέζια

Βιτρίνα επιτραπέζια θερμενόμενη

Βιτρίνα καταψύξεως

Βιτρίνα ζαχαροπλαστίου

Βιτρίνα Self-service

Βιτρίνα αναψυκτικων

Βιτρίνα κάτω από πάγκο

Βιτρίνα επιτραπέζια

Βιτρίνα καταψύξεως

Βιτρίνα παγωτού

Βιτρίνα ζαχαροπλαστίου

Βιτρίνα Super-market

2310-682-640  |   toli-a@tolisin.com | 5km Thessalonikis-Lagada