Πλυντήρια

Πλυντήρια καμπάνες

Πλυντήρια πάγκου

Πλυντήρια σκεύων

Πλυντήρια τούνελ

2310-682-640  |   info@tolisin.com | 5km Thessalonikis-Lagada