Μηχανήματα εστίασης

Κουζίνα επιδαπέδια

κουζίνα επιτραπέζια

bain marie

Πλατω - σχάρα  επιτραπέζια

Κουζίνα επιδαπέδια

κουζίνα επιτραπέζια

bain marie

φρυτέζα επιτραπέζια

κουζίνα επιτραπέζια

κουζίνα επιτραπέζια

Πλατω - σχάρα  επιτραπέζια

φρυτέζα επιτραπέζια

2310-682-640  |   toli-a@tolisin.com | 5km Thessalonikis-Lagada