Καταξύκτες

Καταψύκτης μπαούλο

Καταψύκτης με συρόμενα κρύσταλλα

Καταψύκτης

 αποθήκευσης

Καταψύκτης μπαούλο

Καταψύκτης με συρομενα κρυσταλλα κουρμπαριστα

Καταψύκτης

 αποθήκευσης

Καταψύκτης με συρόμενα κρύσταλλα

Καταψύκτης με συρομενα κρυσταλλα κουρμπαριστα

2310-682-640  |   toli-a@tolisin.com | 5km Thessalonikis-Lagada